Loading......
Witold Kozłowski

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Wykształcenie

Wyższe - magister
 • Polska Akademia Nauk
  Studia Prawno – Samorządowe „Zarządzanie w polskiej administracji publicznej a wspólna europejska przestrzeń administracyjna” – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Szkoła Główna Handlowa - Warszawa Studia Podyplomowe dla Pracowników Administracji oświatowej i samorządowej
 • Europejskie Studia Menedżerskie typu MBA – Krakowska Szkoła Biznesu UEK /w trakcie/
 • Ministerstwo Skarbu - Warszawa
  Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zdany przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Zdrowia, Akademia Medyczna w Poznaniu, Wielkopolska Grupa Konsultingowa
  Certyfikat za udział w projekcie rozwoju służby zdrowia finansowanym przez Bank Światowy, organizowany przez Ministra Zdrowia dla członków Rad Kas Chorych
 • „Język niemiecki w administracji” - Certyfikat
 • Certificate of studies – Club 30+ Intensive English – EC London 30+
 • Akademia Wychowania Fizycznego - Katowice Nauczyciel, Instruktor narciarstwa zjazdowego i biegowego, ratownik wodny
 • Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa - Krościenko n/Dunajcem

Praca zawodowa

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2018-obecnie
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Sekretarz Powiatu, 1998-2018
 • Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Wizytator, 1990-1991 Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Przedszkolnego, 1992-1993 Starszy Wizytator, 1994-1998
 • Szkoła Podstawowa w Tylmanowej, Nauczyciel, 1987-1990
 • Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Górnej, Nauczyciel, 1983-1987
 • Szkoła Podchorążych Rezerwy, służba wojskowa, 1982-1983
 • Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach, Nauczyciel - Wychowawca, 1981-1982

Dodatkowe formy aktywności zawodowej

 • Przewodniczący Rady Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 • Związek Powiatów Polskich, Członek Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
 • Członek Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych WIROMET S.A. w Mikołowie – 2000r.
 • Członek Rady Nadzorczej – Armatura Kraków S.A. – 1999r.
 • Członek Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – 2016 – nadal
 • Wiceprezes Zarządu PW „Spółka Właścicieli” Spółka z o.o. – 1996 – 98
 • SKS „Sokolica”, Krościenko nad Dunajcem, Wiceprezes Klubu 1985-1986
 • Nowosądecki Kwartalnik Oświatowy, członek redakcji
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, wykładowca - kursy dla dyrektorów Szkół
 • Kuratorium Oświaty, opiekun aplikacji wizytatorskiej
 • Miesięcznik "MOST", współzałożyciel i redaktor naczelny - 1989

Publikacje i Opracowania

 • „Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego na poziomie szkolnictwa podstawowego na terenie województwa nowosądeckiego” - 1993/94,
 • „Gimnastyka korekcyjna w szkołach podstawowych województwa nowosądeckiego”- 1994,
 • „Ocena pracy dyrektora szkoły – materiały pomocnicze dla pracowników administracji samorządowej i wizytatorów” – 1995,
 • „Innowacja organizacyjna w zakresie realizacji przedmiotów: plastyka, muzyka, technika w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sącz" – 1995,
 • „Planowana zmiana modelu funkcjonowania szkolnictwa podstawowego na terenie miasta Nowego Sącza” – 1995,
 • „Zarys strategii ofensywnego rozwoju gminy Krościenko n/Dunajcem” - 1996,
 • „Szkoła autonomiczna – jej rozwój organizacyjny w kontekście planowania strategicznego gminy” – 1997,
 • „Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej” – 1997,
 • „Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej - mała strategia rozwoju szkoły” – 1997.

Współudział w opracowaniach

 • Dokumenty organizacyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (Statut, Regulamin Organizacyjny, itd.)
 • Statut Województwa Małopolskiego, Regulamin Sejmiku (Przewodniczący Komisji Statutowo - Prawnej)
 • Wojewódzkie opracowania o charakterze diagnostycznym i planistycznym (Strategia Rozwoju Województwa, Małopolski Program Ochrony Zdrowia, itd.)

Działalność samorządowa

 • Radny Wojewódzki IV Kadencji 1998–2010 i 2014 - 2018
 • W okresie 1998–2010:
  - Przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej,
  - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,
  - Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Kasy Chorych,
  - Członek Rady Programowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
  - Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
  - Ekspert Związku Powiatów Polskich,
  - Delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Polskich.
 • W latach 2002–2006 Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego z rekomendacji PiS
 • W latach 2006–2010 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego z rekomendacji PiS
 • W latach 2006 – 2010 oraz 2014 do teraz Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego od 1998 roku.

Rodzina

 • Żona Bogusława
  specjalista chorób wewnętrznych I i II stopnia, specjalista medycyny rodzinnej, zakończona specjalizacja z kardiologii. Uprawnienia Kierownika Specjalizacji Lekarza Rodzinnego, Dyrektor NZOZ „Praktyka Grupowa Lekarzy" Prezes Spółki z o.o. Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Nowosądeckiego I Kadencji,
 • Syn Jakub
  Student VI roku Uniwersytetu Medycznego w Koszycach - Kierunek Lekarski w wersji angielskiej
 • Córka Wiktoria
  Uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej oraz VI klasy Państwowej Szkoły Muzycznej

Zainteresowania

 • Sport
  kajakarstwo górskie, 1964–1979, 9 medali Mistrzostw Polski, reprezentant Polski juniorów i seniorów.
 • Muzyka
  amatorski zespół muzyczny, 1985-1989.
 • Historia
  Polska w okresie międzywojennym.

Praca w Sejmiku

Aktywnie uczestniczę w pracach sejmiku województwa małopolskiego.

Interpelacje Sylwetka
Do góry